Álláspályázat - Gazdálkodási munkakör betöltésére

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

gazdálkodási

Munkakör/feladatkör betöltésére.


Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A feladatok vonatkoznak az önkormányzatra és a fenntartásában lévő intézményekre: költségvetési, számviteli, pénzügyi, gazdálkodási feladatok teljeskörű elvégzése, kapcsolódó analitikus nyilvántartások vezetése. Pénzügyi, gazdálkodási tárgyú adatszolgáltatások teljesítése. ASP gazdálkodási szakrendszerben teljeskörű könyvelési feladatok végzése. Költségvetési, pénzügyi tárgyú képviselő-testületi előterjesztések, rendeletek előkészítése. Havi, negyedéves, éves jelentések, beszámolók teljeskörű elkészítése. Kapcsolódó informatikai rendszerek kezelése: ebr42, ÖNEGM, e-adat, KGR. Pályázatok pénzügyi folyamataiban való közreműködés, működési célú pályázatok elkészítése, benyújtása, elszámolása. Központi támogatások igénylése, elszámolása. Banki utalások végzése, számlavezető bankkal kapcsolatos folyamatok intézése.Pénzügyi folyamatokhoz kapcsolódó szabályzatok elkészítése. Vagyongazdálkodási feladatok ellátása, helyettes pénztárosi feladatok elvégzése,működési engedélyek, törzskönyvi bejegyzések, ÁFA bevallások, egyéb pénzügyi tárgyú
bevallások elkészítése.


Betöltendő állás szakmacsoportja: önkormányzat


Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Gazdálkodás/logisztikai/pénzügyi


Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)


Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő


Munkavégzés helye: Nagyrév


Álláshirdető szervezet bemutatása: Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal - Nagyrévi kirendeltség


Pályázat benyújtásának módja:
Postai úton és személyesen: 5463 Nagyrév, Árpád út 78.
Elektronikus úton: kozszolgallas.ksz.gov.hu portálon, vagy a nagyrev.hivatal@gmail.com email címen.

 

Feltételek, Előnyök

 

Pályázati feltételek:


Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság
- Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
- Erkölcsi bizonyítvány


Elvárt végzettség/képesítés:
- 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma - középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Általános képzési programok, tovább nem bontható, Mérlegképes Könyvelői képesítés
- 5. Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés, szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi szakképzettség , Általános képzési programok, tovább nem bontható, Legalább középfokú pénzügyi végzettség


Pályázat elbírálása során előnyt jelent:


A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen


A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem


Egyéb pályázati előnyök:
- Államháztartási területen szerzett szakmai tapasztalat, gyakorlat.
- ASP rendszer ismerete (Kaszper, KATI, ingatlanvagyonkataszter, Etriusz, iratkezelői szakrendszerek)
- Felsőfokú szakirányú képesítés
- Könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában regisztráció - államháztartási területen


A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
- Munkabírás (egyéb)
- Terhelhetőség (egyéb)
- Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)
- Elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elvégzett munka minőségéért (egyéb)

 

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése
- adatkezelési nyilatkozat
- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- részletes szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata


A pályázat benyújtásának határideje: 2023.06.30. 23:59


A pályázat elbírálásának határideje: 2023.07.14. 23:59


A pályázati kiírás további közzétételének helye: nagyrev.hu


Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.08.01.


Publikálás tervezett időpontja: 2023.06.05.


A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.