Önkormányzat

 

Polgármester: Burka István
Jegyző: Dr. Héczei Eszter

Képviselők:

Dr. Cseh Attiláné

Dari Csaba Mihály

Fekete Sándor Károlyné

Gál József

Dokumentumok
Szervezeti és működési szabályzat

Az önkormányzat feladatait, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei:

  • 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról        
  • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
  • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
  • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
  • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
  • 1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
  • 2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
  • 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
  • 57/2010. (V.7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szerve: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/jasz-nagykun-szolnok