Rendeletek

Nemzeti Jogszabálytár

Hatályos Önkormányzati Rendeletek

Nagyrév Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015

Nagyrév Község Településképének védelméről
Házasságkötés hivatali helyiségen és munkaidőn kívül.
Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapítása és kialakítása 2016
A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról 2016
Avar és kerti hulladék égetése
Építményadó
Étkezési térítési díjak megállapítása
Helyi iparűzési adó 2016
Komp
Köztemetők és temetkezés rendje
Közterület használat szabályai és díja
Közterületek elnevezése, valamint a házszámozás megállapítása, illetve azok jelölése
Magánszemélyek kommunális adója
Nagyrévi újszülöttek támogatása
Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Önkormányzati tulajdonú lakások bérlete
Szociális célú tüzelőanyag támogatási ellátás helyi szabályai 2016
Szociális ellátások intézményi térítési díjának és az ellátottak személyi térítési díjának megállapítása 2016
Települis szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység és a szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevétele 2016
Vagyonrendelet