Rendeletek

 

Rendeletek
Avar és kerti hulladék égetése
Egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapítása és kialakítása
Építményadó
Étkezési térítési díjak megállapítása
Házasságkötés hivatali helyiségen és munkaidőn kívül
Helyi iparűzési adó
Komp
Köztemetők és temetkezés rendje
Közterület használat szabályai és díja
Közterületek elnevezése, valamint a házszámozás megállapítása
Közútra történő behajtás korlátozása
Magánszemélyek kommunális adója

Nagyrév Község Településképének védelméről

Nagyrévi újszülöttek támogatása
Önkormányzat 2015. évi zárszámadása
Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Önkormányzat 2017. évi költségvetése
Önkormányzati tulajdonú lakások bérlete
Pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról
Szociális célú tüzelőanyag támogatási ellátás helyi szabályai
Szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapítása
Települis szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység
Vagyonrendelet